Namenitev dela dohodnine društvu Bravo

Namenitev dela dohodnine društvu Bravo

Delovanje društva in doseganje zastavljenih ciljev je omogočeno tudi s sredstvi, ki jih društvo pridobi preko namenitve dela dohodnine; do 1% dohodnine lahko vsak davčni zavezanec nameni organizacijam in društvom v javnem interesu. Za več informacij o možnosti...

Uporaba enostavnega računala pri maturi

ENOSTAVNO RAČUNALO PRI MATURI – ZA KANDIDATE S POSEBNIMI POTREBAMI, KI IMAJO V ODLOČBI DOLOČENO UPORABO TEGA RAČUNALA Na pobudo Društva Bravo, društva za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, je prišlo do strokovnega konsenza z Državno...

Povabilo k soustvarjanju 35. številke Biltena

Po novem letu bomo izdali 35. številko našega glasila Bilten. Prispele prispevke, ki jih bodo zagotovo obarvale tudi razmere, v katerih smo se znašli zaradi pandemije korona virusa, bomo objavili v že uveljavljenih rubrikah: Raziskovalni in teoretični prispevki,...
Dostopnost