O društvu

BRAVO – društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami

Naslov: Gotska 18 (Svetovalni center Ljubljana), 1000 Ljubljana

Spletni naslov: www.drustvo-bravo.si

E-naslov: drustvo.bravo@guest.arnes.si

Poslovni TRR društva: SI56 0201 9009 1383 807, NLB d.d.

Matična številka: 1680340000

Davčna številka: 79106986

PIC številka društva: 918899722

 

Ključni dokumenti društva

Namen in dejavnosti društva

Glavni namen društva je pomagati otrokom in mladostnikom (učencem, dijakom, študentom) s specifičnimi učnimi težavami tako, da nudi oporo staršem, učiteljem in svetovalnim delavcem, da bodo:

 • ustvarili optimalne pogoje za izobraževanje otrok in mladostnikov s specifičnimi učnimi težavami,
 • organizirali in spodbujali dejavnosti, ki omogočajo optimalni intelektualni, emocionalni in socialni razvoj otrok in mladostnikov s specifičnimi učnimi težavami,
 • pospeševali razvoj instrumentov za preverjanje sposobnosti, spretnosti in veščin ter razvoj terapevtskih oblik dela z otroki in mladostniki s specifičnimi učnimi težavami,
 • pomagali uresničevati zakonsko določene pravice na področju specifičnih učnih težav.

 

Dejavnosti društva so:

 • založniška dejavnost za ozaveščanje strokovne in laične javnosti o posebnih vzgojno-izobraževalnih potrebah otrok in mladostnikov s specifičnimi učnimi težavami ter pripravo učnih in tehničnih pripomočkov (npr. računalniških programov) za otroke in mladostnike s specifičnimi učnimi težavami, v skladu s predpisi,
 • svetovanje in pomoč staršem, šolskim strokovnim delavcem in drugim strokovnjakom v zvezi s prepoznavanjem posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb, potrebnimi prilagoditvami, učinkovitimi pristopi in metodami pomoči za otroke in mladostnike s specifičnimi učnimi težavami,
 • zavzemanje za povečanje dostopnosti ustreznih učnih in tehničnih pripomočkov za otroke in mladostnike,zagovorništvo – v obliki pomoči otrokom, mladostnikom in staršem pri uveljavljanju zakonsko opredeljenih pravic, npr.: pri pripravi individualiziranih načrtov, potrebnih prilagoditev procesa poučevanja itd.,
 • spremljanje in vrednotenje uspešnosti ukrepov na področju celotne dejavnosti pomoči otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami,
 • sodelovanje z vladnimi organizacijami pri pripravi dokumentov, ki urejajo vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s specifičnimi učnimi težavami,
 • spodbujanje raziskovalne dejavnosti s področja specifičnih učnih težav,
 • sodelovanje z ustanovami, zvezami in društvi s podobno dejavnostjo v Republiki Sloveniji, z mednarodnimi organizacijami za pomoč otrokom s specifičnimi učnimi težavami, z UNICEFOM; UNESCOM, društvi za otroke s posebnimi potrebami itd.,
 • humanitarna dejavnost v obliki zbiranja finančnih sredstev za specialne učne in tehnične pripomočke, za štipendije srednješolcev in študentov s specifičnimi učnimi težavami.

(Skupno 4.386 obiskov, današnjih obiskov: 1)
Dostopnost