8. oktobra 2023 obeležujemo Svetovni dan ozaveščanja javnosti o disleksiji in drugih specifičnih učnih težavah. Od 2. do 8. oktobra 2023 je evropski teden ozaveščanja javnosti o disleksiji in drugih specifičnih učnih težavah, v številnih državah pa namenjajo cel mesec oktober ozaveščanju javnosti o disleksiji in drugih specifičnih učnih težavah. Vsa omenjena obeležja člane Društva Bravo zavezujejo, da opozorimo javnost na skrb za kakovost življenja in izobraževanja otrok in mladostnikov s specifičnimi učnimi težavami (disleksijo, diskalkulijo, dispraksijo in drugimi). Letos smo se odločili, da bomo prisluhnili glasu otrok s specifičnimi učnimi težavami v zvezi z njihovimi izkušnjami, počutjem in potrebami v procesu vzgoje in izobraževanja.

Populacija otrok in mladostnikov s specifičnimi učnimi težavami je najbolj številčna v populaciji tistih, ki imajo težave pri učenju in socialnem vključevanju ter posebne potrebe. V populaciji šolajoče mladine je približno 10 odstotkov otrok in mladostnikov z na kontinuumu, razporejenih od lažjih do izrazitih specifičnih učnih težav. Pri otrocih in mladostnikih s specifičnimi učnimi težavami se zaradi znanih in neznanih motenj ali razlik v delovanju osrednjega živčnega sistema, kljub povprečnim ali nadpovprečnim intelektualnim sposobnostim, pojavljajo izrazite težave na področju računanja, branja, pisanja in pravopisa, ki vplivajo na njihovo izobraževalno uspešnost, zaposlitvene možnosti in socialno vključenost. Razvoj njihovih potencialov in življenjskih priložnosti je pomembno odvisen od stališč, učinkovitosti pomoči in podpore doma, v šoli in širšem družbenem okolju.

Ob tej priložnosti objavljamo raziskavo dr. Marije Kavkler, dr. Milene Košak Babuder in dr. Mojce Poredoš, z naslovom Glas mladostnikov s specifičnimi učnimi težavami – izkušnje, počutje in potrebe:


(Skupno 217 obiskov, današnjih obiskov: 1)
Dostopnost