Motnje v razvoju jezika, branja in pisanja (T. Žerdin)

zerdin2   zerdin1

Priročnik Motnje v razvoju jezika, branja in pisanja, Tereze Žerdin, profesorice defektologije, je namenjen učiteljem, staršem, specialnim pedagogom in drugim svetovalnim delavcem, v pomoč pri odpravljanju motenj v razvoju jezika, branja in pisanja. Številne informacije, pristopi, načini in konkretne vaje, ki jih je pri svojem dolgoletnem delu v Svetovalnem centru z otroki z učnimi težavami, razvila avtorica sama, bodo dobrodošla pomoč tudi vzgojiteljicam v vrtcu in staršem, ki pomagajo svojim otrokom pri učenju.

Priročnik je knjiga, ki bo v pomoč vsem, ki se srečujemo in delamo z otroki, ki imajo pri razvoju jezika, branja in pisanja težave, saj pri nas ti problemi še nikoli prej niso bili tako obširno in kompleksno predstavljeni.

Avtorica je v priročniku najprej predstavila potek normalnega razvoja jezika, branja in pisanja. Jezik je v otrokovem razvoju zelo pomemben, saj se s pomočjo jezika otrok sporazumeva od najzgodnejših let svojega življenja. Pri mnogih otrocih pa jezikovni razvoj ne poteka po pričakovanjih, ampak kasni oziroma poteka v nenormalnem razvojnem zaporedju.

V pričujoči knjigi so opisani načini in postopki za premagovanje težav tako za skupino otrok z najtežjimi oblikami motenj v razvoju jezika, branja in pisanja, kot tudi za tiste otroke pri katerih te težave niso tako izrazite.

Že v predšolskem obdobju lahko vzgojitelj pomaga pri odpravljanju jezikovnih težav. V poglavju Pomoč pri odpravljanju težav so opisani načini za izboljšanje zmožnosti razumevanja jezika in načini za izpopolnjevanje besednega sporočanja, ki jih vzgojiteljice lahko vključijo v individualno ali skupinsko obliko dela z otroki.

V prvih letih šolanja se pogosto težavam na področju jezikovnega razumevanja in izražanja pridružijo še težave pri opismenjevanju. Otrok ima težave pri zapomnitvi črk in glasov, pri spajanju glasov v besede in tekočem branju, pri pisanju pravilnega zaporedja črk v besedi, pisanju po nareku, sestavljanju stavkov itd. Zaradi težav pri učenju branja in pisanja se otrok izogiba branju knjig, šolskemu delu in samostojnemu učenju. V obširnem opisu, kako se kažejo motnje jezika, branja in pisanja ter kako jih diagnosticiramo, so pregledno predstavljene informacije v veliko pomoč učiteljem, vzgojiteljem, specialnim pedagogom in drugim svetovalnim delavcem pri prepoznavanju in odkrivanju motenj in težav.

Specialni pedagogi in drugi svetovalni delavci ter učitelji lahko s strokovnim delom težave in motnje jezika, branja in pisanja pri otrocih omilimo in včasih celo odpravimo. Veliko uspešnejši in učinkovitejši pa smo, če pri tem sodelujejo tudi otrokovi starši. Avtorica je pri vsaki motnji in težavi prikazala in predstavila veliko različnih vaj, ki pomagajo pri razvoju jezika in pri odpravljanju težav branja in pisanja. Vaje, ki so predstavljene na zanimiv in jasen način in jih otroci doživljajo kot zabavne in zanimive, so rezultat avtoričinih bogatih specialno-pedagoških izkušenj. Odpravljanje težav je počasen, včasih skoraj neopazen proces. Zato je pomembno, da so vaje zanimive, pestre in kratkočasne, da se jim otrok ne bo izogibal. Med številnimi vajami bodo starši gotovo našli ustrezno vajo in dobili zamisel, kako otroka motivirati za vaje. Ob rednem, vsakodnevnem delu potekajo spremembe počasi, ampak zanesljivo. Tako kot pravi avtorica, pomembno je da so med odpravljanjem težav otrokovi zavezniki in sodelavci strokovnjakov tudi starši.

Ob zaključku pa še razmišljanje avtorice, ki pravi, da jezikovni primanjkljaj ni pomemben le za izobraževanje, temveč tudi za uveljavljanje zunaj šole, med odraščanjem in odraslostjo. Naložba staršev ali širše družbe v odpravljanju ali zmanjševanju motenj v razvoju šolskih spretnosti je vsekakor pomembna, četudi se težave ne odpravijo v celoti. Tedaj, ko je otrok deležen specialno-pedagoške pomoči, pridobiva dobre izkušnje, se uči in spoznava, da je premagovanje težav odvisno od njegovega truda. Če bo staršem, učiteljem in drugim, ki se bodo z otrokom ukvarjali med njegovim šolanjem, uspelo, da bo otrok ohranil veselje do pridobivanja znanja, življenjsko radost in optimizem, in če bodo dosegli, da ne bo povsem zasovražil knjig, besed in šole, potem so že naredili nekaj pomembnega. Večino pa bo moral opraviti otrok sam. Ob pomoči in razumevanju staršev, okolja in šole, bo otrokom ob soočanju in pri premagovanju težav lažje.

 

Cena: 30,00 EUR (za člane 28,00 EUR)


(Skupno 4.185 obiskov, današnjih obiskov: 1)
Dostopnost