V četrtek, 8. 12. 2022, smo v Podružnici Bravo Obala in Kras pripravili predavanje za starše predšolskih otrok. Ana Simončič in Urška Pegan, izvajalki dodatne strokovne pomoči iz CKSG Portorož, sta oblikovali predavanje, vsebinsko podobno temu, ki sta ga 29. 11. pripravili za vzgojitelje. Tokrat sta podali številne prijetne in zabavne načine ter aktivnosti, s katerimi lahko starši sami spodbujamo predpisalne spretnosti svojih otrok.

Poskrbimo, da se otroci v predšolskem obdobju veliko gibljejo in jih ponudimo različne možnosti za gibanje. Zmanjšajmo čas, ki ga otroci preživijo pred zasloni. Več o smernicah za uporabo zaslonov si lahko preberete na: https://www.nijz.si/sl/smernice-za-uporabo-zaslonov-pri-otrocih-in-mladostnikih.

Največ pozornosti sta predavateljici namenili predpisalnim spretnostim: orientaciji, zaznavanju s čutili, slušnemu in vidnemu zaznavanju in gibanju. Te spretnosti morajo biti ustrezno razvite pred vstopom v šolo. Navdušili sta s konkretnimi primeri spodbujanja teh spretnosti v domačem okolju, v kuhinji, na vrtu, na sprehodu v gozdu ipd. Čeprav staršev ni bilo veliko, so pogumno postavljali vprašanja in sodelovali v razpravi. Starši so predavanje ocenili kot koristno, zanimivo in zelo uporabno. Obžalujejo, da se predavanja ni udeležilo več staršev. V prihodnje nam bodo tudi sami pomagali pri širjenju informacij o aktivnostih naše podružnice. Želijo si medsebojnega povezovanja in novih znanj.

Kadar starši opazimo morebitne težave v razvoju otroka, se najprej o tem pogovorimo z otrokovo vzgojiteljico. Primerjajmo svoja opažanja. Upoštevajmo predloge vzgojiteljice in nato doma z otrokom trenirajmo. Po potrebi za dodatno mnenje prosimo še svetovalnega delavca v vrtcu. Na spletni strani društva, pod razdelkom Gradiva za starše, si lahko določena gradiva in vire pomoči poiščemo tudi sami: https://www.drustvo-bravo.si/prispevki/gradiva-za-starse/.

Po predavanju so lahko starši sami prelistali številne publikacije, ki so izšle pod okriljem društva Bravo. Svetovalnemu centru za otroke, mladostnike in starše Istre se zahvaljujemo za brezplačno uporabo prostora. Ana in Urška, hvala tudi vama za čas, ki sta ga vložili v pripravo in izvedbo tega predavanja! Veselim se ponovnega sodelovanja z vama.

Vodja Podružnice Bravo Obala in Kras, Ksenija Funa, CKSG Portorož


(Skupno 338 obiskov, današnjih obiskov: 1)
Dostopnost