Zbirka Angleščina po mavrični bližnjici (D. Kunaver)

Zbirka je namenjena za lažje razumevanje temeljnega slovničnega znanja angleščine. Sedem elementov jezika (sedem besednih vrst) prikazuje na sedmih mavričnih barvah (od rdečega samostalnika do belega glagola) in poenostavlja njihove značilnosti »narisane« na preglednicah, ki urejujejo slovnico  v preprost, matematično-logičen red. Tako mavrična bližnjica dopolnjuje šolsko klasiko, ki prinaša znanje postopoma – od koraka do koraka. Metodo mavrične bližnjice je potrdil Republiški strokovni svet (612-292/97).

Preprost prikaz slovnice in besedotvorja po metodi mavrične bližnjice bistveno olajša učenje angleščine. Omejuje se le na temeljne zakonitosti  jezika in je zato tudi vzorec k lažjemu pristopu do slovenščine  in ostalih evropskih jezikov. Vsa temeljna učna gradiva zbirke povezuje »rdeča nit« – sedem mavričnih barv.

1) Preglednica: TEMELJI  ANGLEŠKE SLOVNICE – sedem elementov jezika na sedmih mavričnih barvah – Na eni sami preglednici  z enim pogledom vidimo preprosto in urejeno »sliko«  temeljnih zakonitosti sedmih besednih vrst angleške slovnice. Cena: 3,00 €

2) Preglednica:  ANGLEŠKI GLAGOLSKI ČASI – Preglednica   prinaša glagolske čase v sistemu, ki razporeja čase po preprosti naravni logiki. Tako kot vsi jeziki, ima tudi angleščina tri čase: sedanji – pretekli – prihodnji (Past – Present –Future)  Te tri čase  ima angleščina v dveh »vrečah«:  osnovni (Basic) in dovršni (Perfect)  časi. Ker pa je vsako dejanje lahko  enkratno (Simple) ali pa je dolgotrajno (Continuous), ima vsak od teh časov še svojega »dvojčka« v Continuous  obliki. Cena: 3,00 €

3)  geometrični lik: MAVRIČNA PIRAMIDA – ANGLEŠKI GLAGOLSKI ČASI – Tristrana piramida nazorno prikazuje tri skupine časov (pretekli – sedanji – prihodnji) in s tem poudarja matematično  logiko gradnje angleških časov. Cena: 3,00 €

4) Preglednica:  MAVRIČNA  »FORMULA« – Na preglednici so v treh krogih  »narisani« pogojni stavki (Conditionals), sosledica časov (Sequence of Tenses) in odvisni govor (Reported Speech). Vse te tri  glagolske oblike so poenostavljene na enem samem »ključu«, saj imajo vse  tri enaka »pravila igre«. »Narisane«  so v treh krogih. Od sredine korakamo navzven po en korak v smer, kamor smo obrnjeni. V eno smer: iz PRESENT v PAST, v drugo smer iz WILL v WOULD. To je vse! Na temeljni stopnji  je tretji  krog odveč! Ta preglednica lahko prihrani mnogo šolskih težav. Cena: 3,00 €

5)  brošura: MAVRIČNE STOPNICE DO ANGLEŠČINE – spremna brošura, ki podrobneje pojasnjuje preglednice in »piramido« ter dodatno prinaša še temeljno znanje o  modalnih glagolih  (can, must …) in o trpniku (Passive). S tem zaključuje obseg temeljnega znanja, ki ga potrebujemo za sporazumevanje v angleščini. Znanje, ki je višje od vsebin te brošure, sega že v nadgradnjo temeljnega znanja. Cena: 5,00 €

 

6)  brošura: ANGLEŠKE BESEDE – NAREDIM JIH SAM  – knjižica kaže bližnjico do temeljnega znanja  angleškega besedotvorja. Uči nas spretnosti, kako sestavljati besede kot lego kocke, na primer: form – reform – reformationreformed itd.  Cena: 5,00 €

 

7) brošura: MAVRIČNA ANGLEŠČINA V PREGOVORIH – knjižica je namenjena utrjevanju vseh sedmih besednih vrst. Namesto šolskih »exercises«, občasno lahko utrjujejo  slovnično znanje  ob stavkih,  polnih starih ljudskih modrosti. Ob bogastvu njihovih vsebin  slovnično znanje mimogrede  »smukne« v glavo. Cena: 5,00 €

 

8) CD – MAVRIČNE PESMI V ANGLEŠČINI – zgoščenka prinaša 21 najbolj priljubljenih angleških in ameriških ljudskih pesmi, ki dopolnjujejo in vedrijo učenje angleščine. Cena: 5,00 €

Cena kompleta vseh osmih gradiv v mapi je 29,00 €.

  

Pri naročanju v spletni naročilnici označite posamezne dele zbirke oz. KOMPLET (ki je ugodnejši, kot če naročite vse izdelke posamezno).

Na voljo je tudi Mavrična bližnjica – PRIROČNIK ZA UČENJE. Cena priročnika je 12,50 €. Priročnik lahko naročite ločeno od zbirke.


(Skupno 2.516 obiskov, današnjih obiskov: 1)
Dostopnost