Težave pri učenju matematike—strategije za izboljšanje razumevanja in učnih dosežkov učencev

tezave_pri_uc_matZelo smo veseli, da je ob evropskem tednu ozaveščanja o specifičnih učnih težavah (5.10.—11.10.2015) izšla pri Društvu Bravo knjiga Težave pri učenju matematike—strategije za izboljšanje razumevanja in učnih dosežkov učencev.

Vsebina knjige:

  • Predgovor (Marija Kavkler)
  • Spremna beseda (Zlatan Magajna)
  • Konceptualne osnove obravnave učencev z učnimi težavami pri matematiki (Jerica Vipavc in Marija Kavkler)
  • Obravnava otroka z diskalkulijo v Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše v Ljubljani (Marko Kalan)
  • Težave pri učenju matematike (Jerica Vipavc)
  • Zgodbe za matematiko (Ines Štular)
  • Uspešnost reševanja matematičnih besednih nalog pri učencih petega razreda (Marija Kavkler, Lidija Magajna in Milena Košak Babuder)
  • Pomoč in podpora učencem pri reševanju matematičnih besedilnih nalog (Marija Kavkler in Milena Košak Babuder)

“V pričujoči knjigi so predstavljena spoznanja o težavah pri matematiki, s katerimi se srečujejo učenci z določenimi primanjkljaji na področju učenja matematike, predstavljena pa so tudi spoznanja o odkrivanju težav in o strategijah pri nudenju pomoči. Prepričan sem, da bo knjiga v veliko pomoč tistim, ki so tako ali drugače povezani z učenjem in poučevanjem matematike. Učitelji matematike bodo dobili globlji vpogled v naravo nekaterih težav in v nekatere strategije pomoči, specialni pedagogi v specifičnost težav in strategij pri učenju matematike, starši pa zavedanje, da je učne težave pri matematiki mogoče premagati z voljo, delom in ustreznimi ukrepi. S temi spoznanji bodo učitelji, starši in specialni pedagogi lažje prisluhnili učencem o njihovih težavah pri usvajanju matematičnih znanj, jih bodo bolje slišali, razumeli in skupaj z njimi iskali zanje primerne poti k matematiki. Najpomembneje, kar tovrstna knjiga lahko prinese, pa se zdi zavedanje o pomembnosti sodelovanja med starši, učitelji in specialnimi pedagogi pri odpravljanju učnih težav pri matematiki.”

Dr. Zlatan Magajna

 

Cena: 28,00 EUR (za člane 26,00 EUR)


(Skupno 3.214 obiskov, današnjih obiskov: 1)
Dostopnost